KRISHTLINDJET NË PARIS

  Nisja Tiranë Data e Nisjes  23 Dhjetor Data e Kthimit 29 Dhjetor
per person

KRISHTLINDJET NË VJENË DHE BUDAPEST

  Nisja Tiranë Data e Nisjes  22 Dhjetor Data e Kthimit 26 Dhjetor
per person

VITI I RI NE BEOGRAD DHE SARAJEVE

  Nisja Tiranë Data e Nisjes  30 Dhjetor Data e Kthimit  2 Janar
per person